Fra varme
til strøm!

Produsér din egen strøm
fra varmen i ditt hus.

Finn ut mer

Ingen strømregninger!

Med maskinen kan du omdanne varmen til strøm
og kan bruke så mye strøm som anlegget klarer å produsere!

Finn ut mer